Gå til hovedinnhold

Sikkerhetsmelding - dødsfall under en løfteoperasjon

Vedlagte sikkerhetsmelding fra Oljedirektoratet er sendt til aktørene på norsk sokkel. Bakgrunn for sikkerhetsmeldingen er dødsulykken på Gyda-innretningen 1. november i år, der en person omkom under en løfteoperasjon på rørdekket.


20.11.02

Gyda-ulykken er fremdeles under etterforskning. Oljedirektoratet ønsker likevel å informere om noen sider ved hendelsesforløpet.

Sikkerhetsmelding 01/02 (PDF-format)

Kontaktperson OD: Per Endresen