Gå til hovedinnhold

Sikkerhetsmelding - alvorlig personskade i forbindelse med trykktesting

Vedlagte sikkerhetsmelding fra Oljedirektoratet er sendt til aktørene på norsk sokkel. Bakgrunn for sikkerhetsmeldingen er en alvorlig personskade i forbindelse med trykktesting.


Hendelsen er fremdeles under etterforskning. Oljedirektoratet ønsker likevel å informere om noen sider ved hendelsesforløpet.

Sikkerhetsmelding: "Alvorlig personskade i forbindelse med trykktesting" (pdf)

Kontaktperson OD: Rune Solheim