Gå til hovedinnhold

Sikkerhetslunsjen under ONS: Verdt å lytte til Hans Henrik Ramm

Petroleumsnæringen er full av sikkerhetsparadokser. Hans Henrik Ramm kommer til ONS for å holde foredrag om disse paradoksene under den offisielle Sikkerhetslunsjen 30. august. Sikkerhetsprisen The PSA Award blir også delt ut, så meld deg på nå!


Sikkerhetslunsjen arrangeres som en del av det offisielle programmet under ONS.

Sted: Stavanger Forum, Grip/Runde, Hall A

Kl: 11:45 - 13:45.

Pris: 1 375,- inkl. mva.
 

Lenke til ONS’ forside

Lenke til påmelding

I følge Hans Henrik Ramm er petroleumsnæringen full av paradokser knyttet til sikkerhet, og stadig flere er kommet til i kjølvannet av Deepwater Horizon-ulykken.

Et eksempel er læringsparadokset. Etter hver storulykke ser vi at vi egentlig visste hvordan vi skulle gjøre ting riktig. Likevel gikk det galt. Hvorfor lærer ikke næringen?

Et annet paradoks knytter seg til teknologiutvikling. Næringen har vist at det er mulig å utføre teknologiske mirakler. Men hvorfor skjer det ikke mer innovasjon på sikkerhets og beredskapsområdet?

Ramm vil også snakke om det han kaller Brusselparadokset.

- I etterkant av storulykker føler politikere seg ofte forpliktet til å ”gjøre noe”, sier Ramm om EUs forslag til et felles sikkerhetsregelverk for petroleumsnæringen i Europa.

– Dette til tross for at tiltaket vil ha motsatt effekt og i stedet ødelegger for de positive prosessene i næringen, sier han.

Hans Henrik Ramm har vært en viktig bidragsyter av nye tanker innenfor petroleumsnæringen gjennom en årrekke.

Han er grunnlegger og leder av Ramm Energy Partner og er også mannen bak den e-postbaserte kommentartjenesten ”Behind the News”, hvor han deler sitt syn på viktige tema relatert til næringen.

Ramm har tidligere arbeidet som rådgiver for en rekke selskaper i næringen, han har vært journalist og redaktør, og han har skrevet flere bøker.

Han har også vært statssekretær for Høyre i Olje- og energidepartementet.

Underholdning og PSA Award
I tillegg til Hans Henrik Ramms innlegg vil direktør Magne Ognedal i Petroleumstilsynet ta for seg aktuelle problemområder knyttet til HMS-arbeidet i Norge og internasjonalt.

Sikkerhetslunsjen avsluttes med utdeling av Petroleumstilsynets HMS-pris, ”The PSA Award". Dette er en utmerkelse som går til en person eller organisasjon som har gitt et sterkt og synlig bidrag til sikkerhetsarbeidet i norsk petroleumsindustri.

Prisen deles ut i forbindelse med HMS-lunsjen under ONS, i år for fjerde gang.

Tidligere vinnere:
2006: Professor Torgeir Moan
2008: OLFs gasslekkasjeprosjekt
2010: Vidar Bernt Sørensen

I tillegg til spennende og interessante innlegg og prisutdeling vil deltakere på Sikkerhetslunsjen få kulturelt påfyll fra skuespiller og sanger Mareike Wang.
 
Se hele programmet for sikkerhetslunsjen

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Erna Skorge,
E-post: erna.skorge@ptil.no