Gå til hovedinnhold

Sikkerhetslunsjen ONS 2014: - Kostnadspress bekymrer

Ptil-direktør Anne Myhrvold advarer oljebransjen mot å la kostnadskutt og innsparingstiltak gå ut over sikkerheten: - Det er mulig å opprettholde sikkerhetsnivået samtidig som kostnadene kuttes. Men det betinger at selskapene forstår konsekvensene av tiltakene – både på kort og lang sikt.


Foto Av Ptil-direktør Anne Myhrvold på talerstolen

Ptil-direktør Anne Myhrvold tok opp utfordringene knyttet til sikkerhetsarbeid i en tid med skiftende konjunkturer og kostnadseffektivisering under Sikkerhetslunsjen på ONS 2014, som i år ble arrangert under tittelen «The cost of change».

- Hvordan skal vi håndtere en situasjon hvor industrien er veldig opptatt av å spare penger, samtidig som sikkerhetsnivået skal vedlikeholdes og forbedres? Er det virkelig noen som ønsker å svekke dagens sikkerhetsnivå? Hvis svaret er ja, hvem er villig til å betale prisen for det, spurte Myhrvold.

- Jeg er overbevist om at det er mulig å opprettholde sikkerhetsnivået samtidig som kostnadene kuttes. Men det betinger at selskapene forstår konsekvensene at tiltakene – både på kort og lang sikt. Det vil kreve mye fra mange mennesker, og vi i Ptil kommer å følge nøye med på utviklingen, sa Myhrvold, som minnet forsamlingen om at oljebransjen beveger seg i sykluser, og at dette slett ikke er første gang sparekniven hentes fram:

- Opp gjennom årene har oljenæringen hatt både opp- og nedturer. Alvorlige ulykker har skjedd og liv har gått tapt. Økonomiske utfordringer har blitt møtt før.

Myhrvold viste til prinsippet om kontinuerlig forbedring; at regelverket stiller krav til selskapene i norsk petroleumsvirksomhet at de skal ta i bruk ny kunnskap og sikre kontinuerlig utvikling og forbedring av sikkerhetsnivået i virksomheten.

- Vi har kommet dit vi er i dag på grunn av tydelige regelverkskrav, aktørenes oppfølging og myndighetenes håndheving av kravene. Satsingen på sikkerhet er også forankret i den politiske ambisjonen om at Norge skal være verdensledende innen HMS i petroleumsvirksomheten.

Ptil-direktøren poengterte at sikkerhetsnivået er høyt, noe som også går fram av Ptils årlige kartlegging Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).

- Det er viktig å bygge videre på det gode arbeidet som er gjort så langt. Å bevare og forbedre sikkerhetsnivået stiller krav til innsats fra alle i som er involvert i denne bransjen.

- Sikkerhet er ferskvare. Det er "her og nå". Om du var verdensmester i går har ingenting å bety hvis du har en storulykke i dag, sa Myhrvold.

Sikkerhetslunsjen er en profilert del av ONS, og samler myndigheter, sentrale ledere i næringen og arbeidstakernes viktigste representanter til diskusjon om sikkerhet i nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Sikkerhet i nord
Temaet for Ptils stand på årets ONS er sikkerhet i nordområdene. Nord er også en av Ptils fire hovedprioriteringer for 2014. Anne Myhrvold la ikke skjul at myndighetene har klare forventninger til selskapene etter hvert som petroleumsaktiviteten foregår stadig lenger nord og inn i nye områder av Barentshavet.

- Det kreves kunnskap og kompetanse fra hver enkelt deltaker, men også samarbeid og lagspill på tvers av selskaper og organisasjoner er nødvendig for å håndtere utfordringene knyttet til petroleumsvirksomhet i nord, poengterte Myhrvold.

- Tiden har kommet for å forene krefter for å utvikle løsninger basert på internasjonal erfaring og mange års ekspertise – men nå skreddersydd for norske forhold og Barentshavet. Vi forventer at selskapene og næringen tar ansvar – og at de gjør det i god tid.

Hederlig omtale
Under Sikkerhetslunsjen ga Myhrvold ros til flere definerte prosjekter som har gitt positive bidrag til sikkerhetsnivået de siste årene.

- Mange mennesker vier mye innsats for at kravene i regelverket skal innfris, og bidrar hver dag til arbeidet med å beskytte liv, helse og miljø i petroleumsvirksomheten, sa Myhrvold, og ga hederlig omtale til følgende prosjekt:

  • livbåtprosjektet - spesielt Statoil
  • barriereprosjektet - Norges Rederiforbund
  • støyprosjektet- Norsk olje og gass, Norsk industri og fagforeningene
  • storulykkerisiko i lisenser – Petoro 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77