Gå til hovedinnhold

Sikkerhetsforums referater på nett

Sikkerhetsforum, som er den sentrale samhandlingsarenaen mellom partene i næringen og myndighetene på offshore HMS, har vedtatt at møtereferatene skal legges ut på ODs hjemmeside.


3.10.2002

Linker:
">Referat av Sikkerhetsforums møte 6. september 2002
">Sikkerhetsforum - hovedside

I tillegg vil oppfølgingsliste og oppfølgingsmatrise for HMS-meldingen, samt møteinnkalling med agenda, bli lagt ut.

Bakgrunnen for vedtaket er - foruten å synliggjøre åpenhet - blant annet ønsket om å bidra til økt fokus på arbeidet som kontinuerlig pågår for å øke sikkerheten offshore.