Gå til hovedinnhold

Sikkerhetsforums årskonferanse 2003

16. september inviterer Sikkerhetsforum til årskonferanse om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Konferansen arrangeres i Oljedirektoratets lokaler på Ullandhaug i Stavanger.


Sikkerhetsforum er den sentrale trepartsarena for drøfting og oppfølging av HMS-spørsmål i petroleumsindustrien og er sammensatt av representanter fra partene i industrien og myndighetene.

Partene har representanter fra OLF, TBL, NR, LO, Nopef, OFS, Lederne og DSO. Myndighetene er representert ved Oljedirektoratet, som også leder forumet, og med Arbeids- og administrasjonsdepartementet som observatør.

Sikkerhetsforums medlemmer er opptatt av å få formidlet erfaringer og kunnskap som er framkommet av prosjekter og prosesser på HMS-området som et bakteppe for å drøfte HMS-utfordringene i næringen i åra framover.

Av kapasitetshensyn er det gjort begrensninger i antall deltakere, og Sikkerhetsforum har invitert sentrale premissleverandører og aktører i industrien, fagforeninger, forskningsmiljøer og HMS-forvaltning til å delta.

Åpningsforedraget vil bli holdt av leder av Stortingets kommunalkomité, Magnhild Meltveit Kleppa, og statssekretær Lars Arne Ryssdal, AAD, vil holde et avsluttende innlegg om perspektiver på HMS-arbeidet framover.

Etter konferansen vil referat og foredragsholdernes presentasjoner bli publisert på ODs nettsted.

Kontaktperson i OD:
Angela Ebbesen
(Sekretær for Sikkerhetsforum)