Gå til hovedinnhold

Sikkerhetsforum inviterer til pressebriefing

Livbåtsituasjonen på norsk sokkel og kjemisk arbeidsmiljø er to sentrale tema under Sikkerhetsforums pressebriefing torsdag 12. november.


Sikkerhetsforum er den sentrale samhandlingsarenaen mellom partene i næringen og myndighetene innen helse, miljø og sikkerhet i petroleums-virksomheten på norsk sokkel og på land.

Sikkerhetsforum ble opprettet i 2001 for å initiere, drøfte og følge opp aktuelle sikkerhets-, beredskaps- og arbeidsmiljøspørsmål i petroleumsnæringen til havs og på landanlegg i et trepartsperspektiv.

Forumet ledes av Petroleumstilsynet ved direktør Magne Ognedal.

Pressebriefingen finner sted torsdag 12. november klokka 11.30 i Petroleumstilsynets lokaler på Ullandhaug i Stavanger.

Sikkerhetsforums leder og Ptil-direktør, Magne Ognedal, vil åpne pressebriefingen.

På agendaen står to aktuelle tema i petroleumsvirksomheten:

Representanter for de to prosjektene informerer om status og resultater fra arbeidet, supplert av synspunkter fra medlemmene i Sikkerhetsforum.

Det åpnes for spørsmål og intervjuer med enkeltrepresentanter i Sikkerhetsforum.

Sikkerhetsforum er en unik arena for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsnæringen, der representanter for de sentrale sammenslutningene blant arbeidstakere og arbeidsgivere sitter sammen med tilsynsmyndigheten.

Arrangementet er åpent for alle interesserte.

Mer informasjon om Sikkerhetsforum.
 

,
E-post: |