Gå til hovedinnhold

Sikkerhetsforum

Sikkerhetsforum er den sentrale samhandlingsarenaen mellom partene i næringen og myndighetene innen HMS i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og på land. www.ptil.no/sikkerhetsforum