Gå til hovedinnhold

Sikkerhet - status og signaler 2011 - 2012

"Sikkerhet – status og signaler" er Ptils årsrapport – laget i form av et magasin. Artiklene omhandler noen av de viktigste sakene myndighetene arbeidet med i 2011, og de peker på utfordringer Ptil ser som sentrale for næringen i 2012.


For bestilling av publikasjoner (gratis):
- E-post: bibliotek@ptil.no
- Telefon: 51 87 60 53

Årets publikasjon ble lansert på et informasjonsmøte med industri og presse til stede 14. februar.

Suksesshistorier
I tillegg til å belyse sentrale HMS-utfordringer for petroleumsvirksomheten i Norge, har vi igjen valgt å også fokusere på områder der Ptil sammen med næringen har lykkes i historisk perspektiv. 

Tre suksesshistorier er med denne gangen:

Vi håper publikasjonen formidler kunnskap. Og ikke minst; at den skaper debatt og engasjement – ikke bare hos de som arbeider i bransjen, men blant alle som er opptatt av sikkerheten i Norges største og viktigste næring.

Publikasjonen foreligger både digitalt og som trykksak, se høyre spalte for bestilling.

Faktapublikasjoner
Publikasjonen bør ses i sammenheng med to andre Ptil-produkter:

25. april 2012 utgir Ptil faktadelen av årsberetningen i elektronisk form. Dette er en mer formell oppsummering av foregående år, med tall og grafikk.

På samme tid offentliggjøres resultatene fra RNNP (Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet).