Gå til hovedinnhold

Shell får starte opp på Draugen

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Shell unntak fra regelverket for Draugen slik at innretningen kan komme i drift igjen. Det er ikke funnet grunnlag for å omgjøre avslaget på unntakssøknaden for Statoil-opererte Snorre A.


12. oktober avslo Ptil søknad fra Shell-opererte Draugen og Statoil-opererte Snorre A om unntak fra innretningsforskriften § 43, som omhandler evakueringsmidler.

Shell har i løpet av helgen gitt tilleggsinformasjon som beskriver ytterligere kompenserende tiltak, herunder å få på plass nye utløsningsmekanismer for manuell låring av livbåtene. I tillegg har personellet på Draugen gjennomført intensiv trening i låring av livbåtene til sjø.

Basert på en ny samlet vurdering av alt innsendt materiale, finner vi at dette gir grunnlag for omgjøring av tidligere vedtak.

Unntaket gjelder til livbåtene er utbedret og personell på innretningen kan evakueres i samsvar med krav i regelverket, senest 1.12.2006.

Også Statoil har sendt inn ny informasjon om kompenserende tiltak for manglende livbåter på Snorre A. Ptil finner imidlertid ikke grunnlag for å omgjøre tidligere vedtak for denne innretningen.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no

Telefon: 970 54 064