Gå til hovedinnhold

Seminarprogram: Systemtilnærming til sikkerheit og integritet for stål- og fleksible- røyrleidningar og stigerøyr

Petroleumstilsynet (Ptil) inviterer til seminar i våre lokale i Stavanger onsdag 19. oktober 2011. Tema vil vere røyrleidningar og stigerøyr, både stive stålrøyr og fleksible, der vi fokuserer på integritet i eit systemperspektiv for røyrleidningssystem.


 Når: 19.oktober 2011 kl. 09.00-15.30

Kvar: Petroleumstilsynet sine lokaler

Påmelding (lenke)

Påmeldingsfrist: 12.oktober

Seminaret gjennomføres på engelsk og er gratis. 

Målet med seminaret er å auke den generelle kunnskapen om systemtenking og systemintegritet for røyrleidningssystem og å dele erfaringar i industrien. Hovudfokus vil være på system- og heilskaptenking frå planlegging og design til drift og fjerning og frå brønn til overflateinnretning/land.

Programmet for seminaret er nå klart. 

Les mer om seminaret i nyhetsmelding 31.8.2011.

Kontaktpersonar i Petroleumstilsynet:
Trond E Sundby, e-post: trond-e.sundby@ptil.no
Kjell A Anfinsen, e-post: kjell-a.anfinsen@ptil.no