Gå til hovedinnhold

Seminar: Systemtilnærming til sikkerheit og integritet for stål- og fleksible- røyrleidningar og stigerøyr

Det er framleis ledige plasser på seminaret som Petroleumstilsynet (Ptil) arrangerer i Stavanger onsdag 19. oktober 2011. Tema vil vere røyrleidningar og stigerøyr, både stive stålrøyr og fleksible, der vi fokuserer på integritet i eit systemperspektiv for røyrleidningssystem.


Når: 19.oktober 2011
kl. 09.00-15.30

Kvar: Petroleumstilsynet sine lokaler

Påmelding (lenke)

Påmeldingsfrist: 12.oktober

Seminaret vert gjennomført på engelsk og er gratis. 

Målet med seminaret er å auke den generelle kunnskapen om systemtenking og systemintegritet for røyrleidningssystem og å dele erfaringar i industrien. Hovudfokus vil være på system- og heilskaptenking frå planlegging og design til drift og fjerning og frå brønn til overflateinnretning/land.

Påmeldingsfristen er gått ut, men det er framleis nokre ledige plasser.

Les meir om seminaret i nyhetsmelding 31.8.2011.

Kontaktpersonar i Petroleumstilsynet:
Trond E Sundby, e-post: trond-e.sundby@ptil.no
Kjell A Anfinsen, e-post: kjell-a.anfinsen@ptil.no