Gå til hovedinnhold

Seminar: Permanent plugging av brønner — en HMS-utfordring?

I løpet av de neste 30-40 årene skal 2-3000 brønner på norsk sokkel stenges og forlates for godt. Men er dagens praksis med brønnplugging akseptabel for miljø og personell? Under seminaret 9. november i Oslo kan du være med og diskutere problemstillinger og løsninger.


Sted: Miljødirektoratet, Oslo

Tid: 9. november 2016, kl. 9.30-15.30

Arrangører: Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet

Mer informasjon og påmelding

Arbeidet med å plugge brønner permanent kan være en kilde til utslipp av gamle bore- og brønnvæsker som inneholder miljøfarlige kjemikalier. Ved kutting og trekking av gamle foringsrør i brønnen, må slike væsker fjernes før de nødvendige barrierene i brønnen kan etableres. Normalt vil væskene bli injisert eller samlet opp og sendt til land for videre behandling, men dersom de inneholder komponenter som kan være helseskadelige for personell ombord på innretningen, har praksis vært pumping direkte til sjø.

Vi ønsker å se nærmere på hvordan selskapene håndterer disse utfordringene for å unngå skade på personell og miljø.

Aktuelle temaer og spørsmål for seminaret:

For mer informasjon og påmelding, se Miljødirektoratets nettsted