Gå til hovedinnhold

Seminar om subsea brønnhodeutmatting

Ptil inviterer 6. desember 2012 til seminar om brønnhodeutmatting i et systemperspektiv. Fokus er integritet, læring, erfaringsdeling og forebygging av storulykker. Endelig program er nå på plass.


Tid: Torsdag 6. desember, 09:00 -15:30

Sted: Stavanger forum, konferansesenteret - Grip.

Påmelding (frist: 26.11.12)

Last ned programmet

Målet med seminaret er å øke den generelle kunnskapen om problemstillinger knyttet til brønnhodeutmatting for subsea-anlegg og å dele erfaringer i industrien. Hovedfokus er på system- og helhetstenking fra boreinnretning via borestigerør til subsea-anlegg og ned i brønnen.

Seminaret er gratis og holdes på engelsk.

Last ned programmet

Påmelding

Bakgrunn
Undervannsbrønner har eksistert i oljeindustrien siden tidlig 1960-tallet, men frem til sent på 1980-tallet var dette en sjelden utbyggingsløsning.

Norge har vært i førersetet i teknologiutviklingen med en rekke store undervannsutbygginger på 1990- og 2000-tallet. Satsingen har ført til en betydelig kompetanse hos operatørselskap, leverandører, konsulentselskaper og forskningsinstitusjoner. Norge har også vært en sentral bidragsyter til utviklingen av standarder på området.

Utviklingen mot høyere trykk og temperatur, dypere vann og mer ugjestmilde områder har ført til store endringer i utstyr tilknyttet undervannsanlegg. Både utstyret på havbunnen og innretninger for boring og intervensjon har økt sterkt i vekt og størrelse.

Kombinerer man dette med krevende norske værforhold, ser vi en stor endring i lastene som undervannsbrønner, og da først og fremst brønnhodet (koblingspunktet mot borestigerør og rigg) utsettes for.

Beregningsmetodikk, standarder og dokumentasjon av laster har ikke fulgt med på denne utviklingen. For å få et totalbilde av lastene er det sentralt å se på alle bidragsytere i systemet, fra boreinnretningen på havoverflaten via borestigerør til undervannsanlegget og ned i brønnen. Avhengigheten mellom komponenter og system gjør at det er utfordringer knyttet til en fullstendig oversikt over laster i systemet og usikkerheter i forhold til estimering av det totale lastbildet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Trond E Sundby
E-post: trond-e.sundby@ptil.no