Gå til hovedinnhold

Seminar om selskapsledelse og storulykkesrisiko 23. januar 2013

Petroleumstilsynet (Ptil) inviterer til seminar om ledelse og storulykkesrisiko 23. januar 2013. Med toppledere fra forskjellige virksomheter som foredragsholdere, og med flere alvorlige ulykker og nesten-ulykker i petroleumsvirksomheten de siste årene som bakteppe, forventer vi en spennende seanse.


Tid: Onsdag 23. januar 2013

Sted: Petroleumstilsynet, Stavanger, se kart

Program (PDF)

Påmelding

Seminaret er gratis.

Innleggene vil bli holdt på engelsk.

Bakgrunn for seminaret er at Ptil gjennom flere år har gjennomført møter med ulike selskap og rettighetshavergrupper der ledelsen har presentert hvordan de holder oversikt over og arbeider med å redusere storulykkesrisiko som selskapene er eksponert for. Målet har vært å rette søkelys mot hva selskapsledelsen baserer seg på av informasjon, og hva selskapsledelsen foretar seg på dette grunnlaget.

Flere foredragsholdere på dette seminaret vil dele sine selskapers erfaringer og utfordringer innenfor temaet som disse møtene har adressert.

Velkommen!


Liste over foredragsholdere (se også fullt program)


Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Bjørn Andreas Hanson
E-post: bjorn.andreas.hanson@ptil.no
Telefon: 51 87 61 46