Gå til hovedinnhold

Seminar om risikoutsatte grupper

Nå er programmet klart og du kan melde deg på. Torsdag 4. desember inviterer Petroleumstilsynet til gratis heldagsseminar for dypere innsikt i og utveksling av erfaringer om grupper som er særlig utsatt for risiko i petroleumsindustrien.


_blank Påmelding

På seminaret vil både næringens og tilsynsmyndighetenes arbeid med risikoutsatte grupper bli presentert. Blant annet vil selskaper som har deltatt i vårt tverrgående tilsyn presentere sitt arbeid med risikoutsatte grupper - og metoder for å gjøre helhetsvurderinger av disse.

Hensikten med Ptils satsing på risikoutsatte arbeidstakergrupper er å øke kunnskapen om risikofaktorer. Ptil er en pådriver for at selskapene skal utvikle et helhetlig risikobilde, og på den måten skaffe seg det beste grunnlaget for å rette innsatsen mot de gruppene der behovet og effekten er størst.

Kontaktinformasjon:
Åse Larsen
E-post: ase.larsen@ptil.no