Gå til hovedinnhold

Seminar om risikoreduksjon og helhetlig HMS i petroleumsvirksomheten 27. februar 2013

Petroleumstilsynet og Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) inviterer til seminar i Stavanger.


Tid: 27. februar 2013
Sted: Petroleumstilsynet, Stavanger, se kart

Lenke til påmelding

Påmeldingsfrist: 20. februar 2013.

Detaljert program kommer.

Utgangspunktet for seminaret er prinsipper om risikoreduksjon i HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten til havs. Disse uttrykker krav om risikoreduksjon gjennom kontinuerlig forbedring, aktivitet etter beste praksis og bruk av ny teknologi.

Vi ønsker å fokusere på nødvendigheten av å tenke helhetlig og å vurdere forskjellige HMS-hensyn i forhold til hverandre for å innfri krav.

Seminaret vil belyse dette gjennom følgende overskrifter:

Seminaret retter seg mot:

Detaljert program vil komme etter hvert, men du kan melde deg på allerede nå. 

Påmeldingsfrist er 20. februar 2013.

Kontaktpersoner:

Klif: hilde.knapstad@klif.no

Ptil: ingvill.rosland@ptil.no