Gå til hovedinnhold

Seminar om mulighetsrommet for tilrettelegging i petroleumsnæringen 8. mars 2013

Petroleumstilsynet og Nav inviterer til seminar i Stavanger om hvordan bedre rammebetingelsene for HMS- og IA-arbeid i virksomheten.


Tid: 8. mars 2013, kl 9-14.30

Sted: Petroleumstilsynet, Stavanger, se kart

Last ned programmet

Lenke til påmelding

I tillegg til innlegg fra en rekke virksomheter innen petroleumsnæringen kommer Henrik Syse. Han vil snakke om etikk og arbeidsgiveransvar i kontraktshierarkier.

Målgrupper:

  • Ledere
  • verneombud/tillitsvalgte
  • HR-avdeling
  • HMS-avdeling
  • BHT/Helse- og arbeidsmiljøkompetanse

Last ned programmet

Lenke til påmelding