Gå til hovedinnhold

Seminar om Human Factors i bore- og brønnoperasjoner

Hvordan kan sikkerhet og arbeidsmiljø bli bedre ved i større grad å ta hensyn til menneskets egenskaper? Onsdag 7.desember inviterer Petroleumstilsynet til seminar om Human Factors i bore- og brønnoperasjoner. Meld deg på i dag.


Program
Påmelding
Relevant artikkel og rapport

Med innlegg og diskusjoner ønsker Ptil å få synliggjort eksempler på hvordan sikkerhet og arbeidsmiljø kan forbedres - både ved utvikling av nytt utstyr, og i planlegging og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner.

Utfordringer
Industrien har selv meldt inn en rekke utfordringer i rapporten "Human Factors i bore- og brønnoperasjoner - utfordringer, prosjekter og aktiviteter." Blant utfordringene er bemanning og arbeidsbelastning, ledelsens rolle, design og utstyr, kommunikasjon og planlegging og samarbeid.

Seminaret er et ledd i Ptils arbeid med å motivere industrien til å gjøre forbedringer.

Målgruppe: Ledere og andre aktører i petroleumsindustrien.
Sted: Valhall i Ptils lokaler på Ullandhaug.
Kursavgift: 500,-
Frist for påmelding: 2.desember.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Hilde Heber