Gå til hovedinnhold

Seminar: Kostnadskutt - en miljørisiko?

Petroleumstilsynet (Ptil) og Miljødirektoratet inviterer til seminar om hvilken betydning nedskjæringene i petroleumsnæringen har for ytre miljø. Seminaret holdes i Stavanger 17. mars 2015.


Tid: Tirsdag 17. mars kl 09.00 - 15.30

Sted: Petroleumstilsynet, Stavanger (se kart)

Pris: Gratis

Påmelding (frist 10. mars 2015)

Endelig program kommer.

Emneknagg for Twitter: #akutt2015

Petroleumsnæringen har for tiden høyt trykk på kostnadsreduksjoner. Nedbemanninger, planer om redusert vedlikehold og stans eller nedbremsing for planlagte prosjekter preger bildet, også innen forskning og utvikling.

Ptil og Miljødirektoratet inviterer for syvende gang til et fellesseminar der forebygging av ulykker settes inn i et miljøperspektiv.

Endelig program kommer nærmere seminaret.

Meld deg gjerne på allerede nå. Frist for påmelding er 10. mars 2015.

Seminaret er gratis og finner sted i Petroleumstilsynets lokaler i Professor Olav Hanssens vei 10 i Stavanger, tirsdag 17. mars klokken 9.00–15.30.

Målgruppe
Seminaret er rettet mot tekniske-, operasjonelle- og miljøfaglige enheter i hele petroleumsnæringen: operatørselskap, redere og entreprenører. Foredragene holdes i hovedsak på norsk.

Kontaktperson i Ptil
Ingvill Røsland, telefon 51 87 34 55, e-post: ingvill.rosland@ptil.no

Kontaktperson i Miljødirektoratet
Gro Øfjord, telefon 93 00 16 14, e-post: gro.ofjord@miljodir.no