Gå til hovedinnhold

Seminar: HMS og IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner

Petroleumstilsynet inviterer 29. november 2006 til konferanse om HMS-utfordringer knyttet til IKT-utviklingen i petroleumsvirksomheten. Konferansens hovedtema er hvordan IKT-utviklingen i integrerte operasjoner vil kunne påvirke integriteten, påliteligheten og tilgjengeligheten til kontroll- og sikkerhetssystemer i produksjon og boring.


Blant temaene som blir tatt opp på konferansen kan nevnes:

  • Hva kan gå galt? Eksempler på IKT-relaterte sikkerhetsutfordringer og konsekvenser i integrerte operasjoner.
  • Samspillet mellom IKT, HMS og drift - hvordan ivareta en balansert helhet?
  • Erfaringsoverføring om sikkerhet og fjerndrift fra andre bransjer.
  • Hvordan følge opp koblingen IKT-sikkerhet og HMS i fremtiden?
  • Det menneskelige element i IKT-sikkerhet - venn eller fiende?
  • Erfaringer fra risikovurderinger ved innføring av fjerndrift.
  • Petroleumstilsynets syn på IKT og HMS i fremtiden - hvordan håndtere sikkerhet og usikkerhet?

Deltakelse på seminaret er gratis.

Påmelding:
Frist for påmelding er 1. november 2006. Send en e-post til Anne-Tove.Lunde@ptil.no.