Gå til hovedinnhold

Seminar for nye aktører om den norske HMS-modellen

15. mai arrangerte Oljeindustriens Landsforening og Petroleumstilsynet et seminar for nye selskaper om den norske HMS-modellen. Alle presentasjonene under seminaret kan lastes ned.


Siden 2000 har antallet selskaper som opererer på norsk sokkel økt betydelig. I 2007 var det registrert 57 rettighetshavere og 37 operatører i Norge.

- For tilsynsmyndigheten er det en utfordring å møte et slikt mangfold, som spenner fra dominerende StatoilHydro til helt nye eller selskaper med svært kort fartstid på sokkelen. Vår erfaring er at de nye kan undervurdere behovet for teknisk og operativ kompetanse og kapasitet, og ikke helt erkjenne hvor komplekst det er å gå fra å være rettighetshaver til å bli operatør, sier tilsynsdirektør Anne Vatten i Ptil.

Noen av de nye selskapene har en bred internasjonal moderorganisasjon i ryggen, andre er helt ferske og starter sin virksomhet med liten erfaring og tradisjon.

På samlingen ble den norske HMS-modellen og HMS-regelverket som gjelder i petroleumsvirksomheten presentert. (Se lenkeboks til høyre)

Ny rapport: Kartlegging av aktører på norsk sokkel

Under seminaret ble også ble resultatene i en SINTEF-rapport om kartlegging av aktørene på norsk sokkel presentert.

,
E-post: |