Gå til hovedinnhold

Seminar 9. februar: Arbeid som årsak til muskel- og skjelettlidelser

Hva vet vi om arbeid som årsak til muskel- og skjelettlidelser? 9. februar 2009 arrangerer Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) seminar med nettopp dette spørsmålet - og svar - på agendaen.


På seminaret legger Stami fram en rapport om årsaker til muskel- og skjelettlidelser, laget på oppdrag fra Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet,

I løpet av dagen vil det bli reist spørsmål - og konkludert - om blant annet;