Gå til hovedinnhold

Seminar 12. mars om helserisiko ved varmt arbeid

Det har vært høy oppmerksomhet omkring kjemikalieeksponering i petroleumsvirksomheten de siste årene. Varmt arbeid, dvs sveising, brenning, kutting, sliping mv, kan medføre høy kjemisk eksponering. Ofte er personlig verneutstyr den eneste barrieren mot eksponering.


I forbindelse med fjerningen av Frigg-innretningene i 2006 ble det avdekket forhold omkring varmt arbeid som medførte stans av arbeidet. Næringen har etter dette gjennomført et større prosjekt som blant annet har gitt viktig kunnskap om valg og bruk av åndedrettsvern. Resultatene fra dette prosjektet vil bli presentert på seminaret, som finner sted 12. mars i Petroleumstilsynets lokaler i regi av Oljeindustriens landsforening.  

Informasjon om program og påmelding finnes her: www.olf.no

  

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
John Arne Ask
E-post: john.ask@ptil.no