Gå til hovedinnhold

Selskapene har mer å gå på

Tragiske ulykker og store katastrofer er en del av petroleumsnæringens historie og lærdom. Direktør Magne Ognedal i Petroleumstilsynet ber næringen gjøre mer for å redusere storulykkerisikoen.


-Her har ledelsen hos de ulike aktører et spesielt ansvar. Sikkerhet kan ikke bare måles ved antallet meldte personskader. Ledelsen må ha oversikt over storulykkerisiko. Det er min klare oppfatning at på dette området har næringen en god del å gå på, fastslår Ognedal.

Samtidig vil han gjøre det klart at den enkelte ansatte har et ansvar for egen og andres sikkerhet. Prosedyrer skal følges.

-Å lene seg tilbake og bli nonsjalant er ikke lov. Man skal være ydmyk i forhold til det man holder på med. Men vi kan ikke bare ha øye på individet og personskader. Næringen har innebygd i seg en risiko for storulykker. Det er utfordrende å håndtere. Her må det være god styring fra ledelsens side, sier Ognedal.

Ognedal er innledende taler ved HMS-lunsjen under ONS 2008.

Se tidligere omtale og påmeldingslenke til HMS-lunsjen i høyre marg.