Gå til hovedinnhold

Se RNNP direkte på våre nettsider

Årets Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) presenteres onsdag 25. april kl 12. Du kan se hele presentasjonen direkte på våre nettsider.


Tid: Onsdag 25. april kl. 12.00
Sted: Måltidets Hus

Presentasjonen er åpen for alle.

Vi sender egen web cast av presentasjonen her på nettstedet.

Se presentasjonen på nett-tv fra klokken 12

Eller følg oss på Twitter

Aktivitetene i regi av RNNP tar sikte på å måle og forbedre HMS-tilstanden i petroleumsvirksomheten til havs og ved petroleumsanlegg på land. Resultatene presenteres i årlige rapporter, og årets er den tolvte i rekken.

RNNP-kartleggingen har en viktig posisjon i næringen ved at den bidrar til en omforent forståelse av utviklingen i risikonivå blant partene.

Som en del av RNNP 2011 er det også gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant et utvalg ansatte i norsk petroleumsvirksomhet offshore og på landanlegg.

RNNP omfatter også utvikling i risiko for akutte utslipp på norsk sokkel. Denne delen av RNNP publiseres normalt i 2. halvår.