Gå til hovedinnhold

Særskilt på Svalbard

Mye tyder på at olje- og gassindustrien vil øke aktiviteten i nordområdene. For Svalbard gjelder egen lovgivning; Forskriften om sikkerhet for undersøkelse og leteboring.


Formålet med forskriften er å sikre mennesker, miljø og økonomiske verdier ved å sette egne bestemmelser om operasjonelle, tekniske og beredskapsmessige forhold på Svalbard.

Sysselmannen på Svalbard koordinerer forskriften, mens Ptil har myndighetsansvar for å føre tilsyn etter den. Det innebærer blant annet at informasjon, meldinger, rapportering og søknader om eventuelle tillatelser, skal sendes til Sysselmannen. Deretter sørger Sysselmannen for nødvendig koordinering med øvrige myndigheter.

Forskriften om petroleumsaktivitet på Svalbard ble fastsatt i mars 1988. Svalbard omfatter alle øyer med tilhørende territorialfarvann mellom 10 og 35 grader østlig lengde, og mellom 74 grader og 81 grader nordlig bredde.

I utgangspunktet har alle som har ratifi sert eller sluttet seg til Svalbard-traktaten, og selskaper som er hjemmehørende eller lovlig stiftet i disse statene, rett til å drive petroleumsvirksomhet her.