Gå til hovedinnhold

Samtykke til utføring av større ombygginger på Troll B

Norsk Hydro Produksjon AS (Hydro) har fått samtykke til utføring av større ombygginger. Samtykket gjelder gjennomføring av modifikasjonsprosjektet "Troll B Vannrensing prosjekt".


Renseanlegg for produsert vann (kilde: Hydro)Hydro har besluttet at det skal installeres en ekstra renseenhet (bildet) på Troll B for å redusere utslipp av miljøskadelige komponenter i produsert vann.

Den valgte løsningen er basert på teknologi fra Epcon Offshore AS i Porsgrunn, Telemark.

Prosjektering, prefabrikasjon og sammenstilling pågår offshore.

Modifikasjonsaktivitetene forventes ferdig i løpet av august 2006.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss