Gå til hovedinnhold

Samtykke til utføring av større ombygginger på H-7

Gassco AS har fått samtykke til utføring av større ombygginger på kompressorinnretningen H-7 som står på tysk kontinentalsokkel.


H-7 (kilde: Gassco)Samtykket gjelder installering av et omløpsrør (by-pass) rundt H-7 (bildet). Se også samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner (BUO) ved kompressorinnretningen H-7 (lenke).

Gassco er operatør for H-7, mens ConocoPhillips er teknisk tjenesteyter (TSP) for arbeidet med installering av omløpsrøret. Arbeidet skal utføres under en planlagt nedstenging av Ekofiskfeltet fra ca 10. til 24. juni 2007.

Innretningen H-7 ble i sin tid tatt i bruk som kompressorinnretning for gassrørledningen fra Ekofisk til Emden i Nordvest-Tyskland.

Blant annet har ny teknologi ført til at H-7 ikke lenger er nødvendig for transport av gassen.

Dette er grunnen for at Gassco nå ønsker å installere et omløpsrør på sjøbunnen rundt innretningen H-7.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss