Gå til hovedinnhold

Samtykke til utførelse av bemannede undervannsoperasjoner på Alvheim/Vilje

Norsk Hydro Produksjon a.s (Hydro) har fått samtykke til gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner i forbindelse med oppkobling av Viljefeltet til Alvheimfeltet.


Viljefeltet er lokalisert i Nordsjøen, nord for Heimdalfeltet. Feltet bygges ut med to havbunnsstrukturer som kobles opp mot produksjonsinnretningen (skip) på Alvheimfeltet, om lag 19 km sørvest for Vilje (kartet).

lokasjonskart

Olje og assosiert gass vil bli ført i en ny rørledning, 19 km mot sørvest, til produksjonsskipet på Alvheim for videre prosessering og transport.

Formålet med dykkeroperasjonen er blant annet å knytte rørledninger og styrekabler fra Vilje sammen med undervannsstrukturene på Alvheimfeltet.

Hydro vil bruke Technips fartøy DSV Wellservicer til dykkeoperasjonene. Operasjonene vil bli utført i løp av året 2006.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss