Gå til hovedinnhold

Samtykke til større ombygginger på Ula

Samtykke: BP Norge AS har fått samtykke til utføring av større ombygginger på Ula.


Samtykket gjelder ombygginger på Ulainnretningen i forbindelse med produksjonen fra undervannsfeltet Oselvar, som vil bli ledet til Ula.

Ula living quarters, drilling platform and production platform (source: BP) 

Ula. Fra venstre: Boliginnretning, boreinnretning og produksjonsinnretning

Brønnstrømmen fra Oselvar sendes til en egen separator på Ula, med egne målepakker for gass, olje og vannproduksjon, før disse ledes over i de eksisterende prosessystemene på Ula.

Tilknyttingen av Oselvar krever på Ula nytt prosessutstyr og oppkoplinger mot eksisterende prosess- og støttesystemer.

Tre hovedelementer skal installeres på Ula: Oselvarmodulen, innløpsmodul med ESDV ventiler, caisson med nytt stigerør og navlestreng for Oselvar.

Det nye utstyr vil i all hovedsak bli installert i den nye modulen, som ferdigstilles så langt som mulig på land før installasjon på Ula. Dette vil redusere og forenkle offshore installasjonsarbeidet.

Produksjonsstart av Oselvar planlegges til tidligst november 2011.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |