Gå til hovedinnhold

Samtykke til større ombygginger på Gullfaks A

Statoil ASA vil gjennomføre en rekke modifikasjoner på innretningen Gullfaks A (GFA). Formålet med aktiviteten er å fjerne H2S som produksjonsbegrenser for å muliggjøre full utnyttelse av eksisterende gassbehandlingskapasitet på innretningen. Vi har gitt samtykke til større ombygninger etter opplysningspliktforskriften § 5 bokstav e.


Gullfaks A (kilde: Statoil)

Aktiviteten innebærer blant annet fabrikasjon av seperator, innløft og installasjon på GFA (bildet), installasjon av strukturforsterkninger, nye rørlinjer, ventiler, detektorer og sikkerhetsrelatert utstyr.

Overlevering av modifikasjonen til GFA drift er planlagt i desember 2006.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss