Gå til hovedinnhold

Samtykke til større ombygginger av Sleipner R

Petroleumstilsynet har gitt Statoil ASA samtykke til utføring av større ombygginger av Sleipner R i forbindelse med utbygging av Langeled.


Langeled er et transportsystem for Ormen Lange-gass fra Nyhamna på Aukra til Easington i England.

Langeled vil bli knyttet opp mot Sleipner for å kunne blande Ormen Lange-gass med annen gass fra norsk kontinentalsokkel for å sikre gasskvalitet og også gi mulighet for å sende Ormen Lange-gass til Europa.

Dette gjøres ved å knytte Langeled opp mot Sleipner R med to stigerør med kobling mot eksisterende Gassled rørledning til Draupner og Zeebrugge.

Modifikasjon av Sleipner R vil ikke medføre funksjonsendring, det vil si Sleipner R vil fortsatt være et stigerørsområde.

Utbygging av Ormen Lange (lenke til Statoils nettsider)

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss