Gå til hovedinnhold

Samtykke til større ombygging – Troll B gassinjeksjon

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til større ombygging på Troll B.


Samtykket gjelder gjennomføring av Troll B gassinjeksjonsprosjektet.

Prosjektet innebærer injisering av gass i den sørlige delen av Troll Vest gassprovinsen (TVGP).

Prosjektet består av to gassinjeksjonsbrønner i den sørvestlige flanken av TVGP, havbunnsgassrørledning samt signalkabel og tilhørende fleksible stigerør.

En ny stigerørsbalkong og noen mindre modifikasjoner på innretningen Troll B  inngår også i prosjektet. Formålet med prosjektet er å kompensere for en innkommende vanninnstrømning fra sør.

I følge StatoilHydro er resultatet fra prosjektet lengre levetid for brønner i området, med påfølgende økt oljeproduksjon og utvinningsgrad.

Troll B (kilde: StatoilHydro)

Troll B

Følgende hovedaktiviteter planlegges gjennomført ombord på innretningen:

  • Rydding og klargjøring av tomt offshore
  • Utlasting og transport av stigerørsballkong
  • Innløft av stigerørsballkong
  • Bygging av stigerørsballkong
  • Ny kran
  • Tilkoblingsarbeid og ferdigstillelse
  • Uttesting og idriftsettelse

I tillegg skal det utføres

  • steindumping
  • legging av 12” rør
  • installasjon av 2 brønnstrukturer.

Installasjonsarbeidet på Troll B vil foregå med innretningen i normal drift. Etter planen vil arbeidene være avsluttet i utgangen av 2010.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |