Gå til hovedinnhold

Samtykke til større ombygging på Draugen

Samtykke: A/S Norske Shell (Shell) har fått samtykke til større ombygging på Draugen.


Samtykket gjelder utskifting av lastebøya på Draugenfeltet. Den nåværende lastebøya har vært i drift siden feltet startet opp i 1993. Den er forbundet med Draugeninnretningen (bildet) med rørledninger og ligger forankret ca tre kilometer unna.

Draugen (foto: Harald Valderhaug, Scanpix)

Både den gamle og den nye bøya er kun lasteinnretninger, uten mellomlagring av olje.

Den nye bøya vil ikke synes på havoverflaten, men være nedsenket og flyte i vannsøylen.

Bøya vil bli installert i løpet av 2010.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |