Gå til hovedinnhold

Samtykke til større ombygging på 2/4-A

Samtykke: ConocoPhillips Skandinavia AS (CoPSAS) har fått samtykke til gjennomføring av større ombygginger på Ekofisk 2/4-A.


Samtykket gjelder modifikasjon av systemene for overtrykksbeskyttelse og trykkavlastning for produksjonen fra 2/4-A.

Som følge av skipskollisjonen med 2/4-W (lenke) med store skader på innretningen, tilstøtende broer og fartøyet, måtte blant annet rørledningen fra 2/4-FTP til søndre flammetårnet (SF) tas ut av drift/fjernes.

Ekofiskkomplekset (utsnitt)

Ekofiskkomplekset (utsnitt) med FTP, W og SF

Produksjonen fra 2/4-A ledes gjennom en rørledning til 2/4-FTP. Før kollisjonen, ble for høyt trykk avlastet til søndre flammetårn. Etter at denne muligheten falt bort, måtte produksjonen på 2/4-A stenges inn.

Ekofisk 2/4-A
 
Ekofisk 2/4-A

Modifikasjonsarbeid vil etter planen starte i august 2009.

Etter gjennomført modifikasjon vil produksjonen på 2/4-A startes opp igjen. I følge CoPSAS vil produksjonen kunne opprettholdes til 2011/2012.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |