Gå til hovedinnhold

Samtykke til større ombygging av Troll C

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til større ombygging av Troll C.


Samtykket gjelder installasjon og bruk av en ny modul på innretningen.

Troll C (source: StatoilHydro)

Troll C (bildet) vil med tiden få flere brønner som ikke klarer å opprettholde produksjonen mot trykket i første trinns separator på grunn av avtagende reservoartrykk og økende vanninnhold i væskestrømmen.

Formålet med ombyggingen er å muliggjør produksjon (fra utvalgte brønner) mot et lavere separatortrykk ved å ta i bruk testseparator til dette formål.

Modifikasjonen skal resultere i:

  • Øket utvinningsgrad fra brønner med høy vannandel/lavt reservoartrykk.
  • Akselerert produksjon fra slike brønner.
  • Øket robusthet i forhold til reservoarusikkerhet.

Blant annet skal følgende hovedaktiviteter gjennomføres:

  • Bygging av ny kompressormodul.
  • Utlasting, transport og innløfting av ny modul (vekt 438 tonn).
  • Tilkoblingsarbeid og ferdigstillelse.
  • Idriftsettelse.

De fleste arbeidene vil foregå med innretningen i normal drift. Under innløftingen vil produksjonen være nedstengt og deler av produksjonsanlegget vil være trykkløse.
 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |