Gå til hovedinnhold

Samtykke til større ombygging av Troll A

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til større ombygging av den faste innretningen Troll A. Samtykket gjelder utvidelse av boligkvarteret og utskifting av nødavstengingssystemet.


Boligkvarteret på Troll A (bildet) utvides med 150 senger. Det vil bli installert to nye fritt-fall livbåter og to redningsstrømper.

 Troll A (source:StatoilHydro)

I følge StatoilHydro er utvidelsen nødvendig for å kunne øke bemanningen på innretningen, blant annet i forbindelse med installering av flere kompressorer og ivaretakelse av fremtidig utvinning av gass- og oljereserver på Trollfeltet.

Den programmerbare delen av det eksisterende nødavstengingssystemet vil bli erstattet av et nytt system med kapasitet til å kunne håndtere alle nye prosjekter på Troll A.

Arbeidet vil foregå i perioden 2009 til 2011.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste. 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |