Gå til hovedinnhold

Samtykke til større ombygging av Kollsnes gassanlegg

Gassco AS har fått samtykke til større ombygging av Kollsnes gassanlegg. Det skal installeres ny eksportgasskompressor samt nødvendige rør- og instrumenttilknytningspunkter.


Gass fra Kvitebjørn ilandføres og behandles i NGL-anlegget (Natural Gas Liquid) på Kollsnes i Øygarden kommune i Hordaland. Anlegget er en del av Gassled.

Kollsnes

Kollsnes (kilde: Gassco)

Gassen komprimeres på Kollsnes før den sendes til kontinentet. Eksportkapasiteten vil øke når den nye kompressoren tas i bruk.

Gassco er operatør for Gassled. Statoil er teknisk tjenesteyter og står for den daglige driften av anlegget på Kollsnes.

Lenke: Informasjon om Gassled (Gasscos nettsted)

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss