Gå til hovedinnhold

Samtykke til større modifikasjoner på Kårstø

Gassco har fått samtykke til å gjennomføre ombygginger, utskiftninger og installasjon av nytt utstyr på Kårstø-anlegget.


Kårstø landanlegg

Kårstø landanlegg (Foto: StatoilHydro)

Samtykket omfatter ombygginger, utskiftninger og installasjon av nytt utstyr på Kårstø prosessanlegg i forbindelse med prosjektene ”NGL metering upgrade og double inlet crossover, DIXO”.

Prosjektet omfatter

  • Oppgradering av målestasjon i henhold til myndighetskrav for å opprettholde teknisk integritet og forbedre lastefleksibilitet.
  • Installere to nye crossovere fra Statpipe inlet og Åsgard inlet for å møte krav til CO2-innhold i salgsgasseksport fra Kårstø, samt forbedre tilgjengeligheten på prosessanlegget.
  • Installere ny 36” fakkellinje fra Statpipe inlet til Åsgard fakkel, samt utskifting av eksisterende Statpipe inlet trykkreduseringsstasjon.

,
E-post: |