Gå til hovedinnhold

Samtykke til rengjøring av Ekofisk 2/4 Tank

Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Norge samtykke til rengjøring av cellene i Ekofisk 2/4 Tank.


Ekofisk 2/4 Tank


2/4 Tank (bilde) ble stengt i 1998 da Ekofisk II startet opp. Ca 2 år senere ble elektrotilførsel og andre hjelpesystemer koblet fra. Det har blitt utført jevnlige inspeksjoner.


2/4 Tank (bilde) ble stengt i 1998 da Ekofisk II startet opp. Ca 2 år senere ble elektrotilførsel og andre hjelpesystemer koblet fra. Det har blitt utført jevnlige inspeksjoner.

I følge ConocoPhillips har Tanken ingen skader som kan gi vesentlig svekkelse av primær- eller sekundærstruktur. Nødvendig vedlikehold og reparasjoner er gjennomført for å sikre ankomsten.

Det vil bli etablert nødvendige hjelpe- og sikkerhetssystemer slik at rengjøringskontraktør kan gjennomføre sitt arbeid på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Arbeidet ledes av personell fra operatørselskapet som har erfaring fra tidligere arbeid på 2/4 Tank.