Gå til hovedinnhold

Samtykke til oppstart og bruk av gasskraftverk Kårstø

Naturkraft AS har fått samtykke til oppstart og bruk av gasskraftverk Kårstø.


Gasskraftverk Kårstø (kilde: Naturkraft AS)Oppstart av gasskraftverket (bildet) er definert som å ta i bruk brenngassledning fra Kårstø gassproduseringsanlegg, start av innfyring av brenngass på gasskraftverket og produksjonsstart i oktober 2007.

Samtykket er gitt på bakgrunn av de forutsetninger og vurderinger som foreligger i dokumentasjon innsendt av Naturkraft AS i forbindelse med samtykkesøknaden, samt en bekreftelse fra selskapet om at alle nødvendige forberedelser og tiltak for forsvarlig oppstart av hjelpekjelen og fakkelsystemet er gjennomført.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss