Gå til hovedinnhold

Samtykke til oppgradering av kompressorer på Kårstø

Gassco AS (Gassco) har fått samtykke til oppgradering av kompressorer i Åsgard salgsgasstogene på Kårstøanlegget.


Gasscos samtykkesøknad omfatter utførelse av ombygginger, utskiftninger og installasjon av nytt utstyr for å øke trykket inn på innløpsmanifolden til Åsgard salgskompressorene.

Ombyggingene blir foretatt for å kunne ivareta kontraktuelle forpliktelser med hensyn til gassleveranser fra Gassled i kontraktsårene 2008 og 2010.

Lenke:Om Gassled (Gasscos nettsted)

Selskapet Gassco AS er operatør for Gassled, som omfatter størstedelen av transportsystemet på norsk kontinentalsokkel. Gassco ble opprettet i 2001, og staten eier 100 prosent av selskapet. Gassco har ansvar for drift (planlegging, over­vaking, koordinering og styring av transport fra feltene til mottaksterminalane), kapasitetsallokering og utvikling av transportsystemet.

Statoil er teknisk tjenesteyter (TSP) for Gassled. Selskapet er tildelt ansvaret for gjennomføring av prosjektet, og skal stå for den daglige driften av anlegget.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss