Gå til hovedinnhold

Samtykke til ombygginger på Oseberg C

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til oppgradering av boreanlegget på Oseberg C.


Samtykket omfatter utskifting og oppgraderinger av utstyr og systemer for å kunne oppnå en høyere HMS-standard og regularitet og gi grunnlag for robust og sikker boring frem til utløp av lisensperioden i 2031.

Oseberg C (photo: Helge Hansen, Statoil)
 
Oseberg C (Foto: Helge Hansen, Statoil)

Følgende hovedaktiviteter planlegges gjennomført:

  • Rydding og klargjøring av områder og systemer
  • Riving av eksisterende utstyr og systemer
  • Prefabrikasjon og innkjøp av nytt / modifisert utstyr
  • Uttesting av utstyr
  • Utlasting og transport
  • Installasjons- og tilkoblingsarbeider
  • Ferdigstillelse
  • Driftsforberedelser og idriftsettelse

Modifikasjonen vil bli foretatt i løpet av to borestanser og er planlagt ferdigstilt i løpet av mai 2011.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |