Gå til hovedinnhold

Samtykke til ombygginger på Oseberg B

Samtykke: På vegne av rettighetshaverne i Oseberg har StatoilHydro fått samtykke til oppgradering av boreanlegget på Oseberg B-innretningen.


Samtykket gjelder omfattende modifikasjoner av innretningens boreanlegg. Følgende hovedaktiviteter planlegges gjennomført:

 • Rydding og klargjøring av områder og systemer
 • Riving av eksisterende utstyr og systemer
 • Prefabrikasjon og innkjøp av nytt / modifisert utstyr
 • Uttesting av utstyr
 • Utlasting og transport
 • Installasjons- og tilkoblingsarbeider
 • Ferdigstillelse
 • Driftsforberedelser og idriftsettelse.

Oseberg B (photo: Terje Knutsen) 

Oseberg B (foto: Terje Knutsen)

I følge StatoilHydro vil ombyggingen forbedre arbeidsmiljø, sikkerhet og regularitet, samt forlenge levetiden på anlegget.

Aker Offshore Partner er tildelt hovedkontrakten (EPCI) for prosjektet.

Både utstyr og systemer offshore skal oppgraderes. Arbeidet omfatter blant annet:

 • Oppgradering av borekontrollsystemet
 • Overgang i fra likestrømsdrift til vekselstrømsdrift på hovedutstyret
 • Oppgradering av HVAC-systemene
 • Utskifting av rørhåndteringsystemet
 • Utskifting av borehytte og kontrollbuer
 • Utskifting av heisespill
 • Utskifting av rørlastemaskin (catwalkmaskin)
 • Utskifting av kakssikter (shakere) og forbedring av arbeidsmiljøet i kakssikteområdet
 • Utskifting av kaksknuseenhet (CRI) med en ny fjernoperert enhet
 • Utskifting av sementenheten med en ny fjernoperert enhet
 • Utskifting og oppgradering av slampumper
 • Fjernoperering av slamblander og slamoverføringsventiler
 • Utskifting av BOP kranen (kran for løfting av sikkerhetsventil mot utblåsning)
 • Installasjon av sekkekuttestasjon

Ifølge StatoilHydro vil det gjennom hele prosjektet være fokus på å redusere boreanleggets nedstengningstid.

Etter planen skal boreanlegget være ferdig oppgradert sommeren 2013.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |