Gå til hovedinnhold

Samtykke til ombygginger på Mongstad

Samtykke: StatoilHydro har fått samtykke til utføring av større ombygginger på Mongstad.


Samtykket gjelder ombygginger som kreves for gjennomføring av ”Statoil Miljøinvesteringer” (SMIL) inne på StatoilHydro Mongstads raffineri.

Prosjektet består av tre delprosjekter:
• Nytt surtvannstripper A4300.
• Nytt svovelanlegg.
• Arbeid med ”Amin regenereringssystem” (H2S recovery unit).

SMIL er et miljøprosjekt som gjennomføres for å bedre miljøprofilen. Samtidig er det nødvendig med ombygging for å gi fleksibilitet for framtidige oppgraderinger på raffineriet.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |