Gå til hovedinnhold

Samtykke til ombygginger på Kollsnes

Gassco AS (Gassco) har fått samtykke til å installere en ny kompressor og et nytt kondensattog i forbindelse med prosjektet "Kollsnes Flash Gas and Condensate Project" (KFGC).


Kollsnes (kilde: Gassco)

Hovedhensikten med KFGC-prosjektet er å sikre kapasitet til å behandle framtidige flash gas- og kondensatmengder ved oppstart av de nye anleggene i slutten av 2008. Prosjektet vil samtidig bidra til en forbedring av regularitet og robusthet ved Kollsnesprosessanlegget (bildet), spesielt i forbindelse med vedlikeholdsarbeid på kompressorene.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss