Gå til hovedinnhold

Samtykke til ombygging av Troll C

Norsk Hydro Produksjon a.s har fått samtykke til ombygging av Troll C i forbindelse med utbygging av Fram Øst.


Troll C (kilde: Norsk Hydro)Fram Øst Prosjektet omfatter utbygging i blokk 35/11, utvinningstillatelse 090. Reservoarene C-Vest, F-Øst og C-Vest Etive skal knyttes opp mot Troll C.

Dette vil medføre arbeid med modifikasjoner og nye installasjoner på Troll C i tiden september 2005 til september 2006.

Som følge av dette er det behov for å utvide eksisterende lugarkapasitet på Troll C (bildet).

Sengekapasiteten skal økes med 30 nye enmannslugarer. De nye modulene skal leveres med strukturen i aluminium og med utrustning og systemer så likt den eksisterende innretning som mulig.

Lenke til samtykkevedtaket (pdf)

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss