Gå til hovedinnhold

Samtykke til ombygging av Oseberg Øst

Norsk Hydro Produksjon AS har fått samtykke til utføring av større ombygginger på innretningen Oseberg Øst. Innretningen har i dag ikke utstyr til å behandle/sirkulere borevæske og sement, og er derfor avhengig av støttefartøy (TSV) for å kunne utføre boreoperasjoner. Ombyggingen er nødvendig for å gjennomføre framtidige boreoperasjoner uten TSV.


Oseberg Øst ligger omtrent 100 km nordvest for Bergen. Innretningen ble opprinnelig bygget som en prosess- og boligplattform utstyrt med en integrert borerigg. Boreoperasjoner i henhold til plan for utbygging og drift (PUD) har fått støtte fra den flyttbare innretningen Borgila Dolphin.

Norsk Hydro mener at en planlagt boring av sju nye brønner vil kunne øke produserbare reserver med omtrent 40 millioner fat olje. Brønnene skal bores uten støttefartøy.

Oseberg Øst (Illustrasjon: Norsk Hydro)

Modifikasjonen har følgende hovedaktiviteter:

- Utvide boligkvarter fra 42 til 62 sengeplasser.
- Skifte ut eksisterende livbåter med nye.
- Installere nytt pause-/møterom.
- Utvide lastedekk.
- Installere modul for behandling av borevæske.
- Installere ny turbin, generator og transformator.
- Relokere eksisterende MOB-båt.

Aktiviteten innebærer blant annet løfting og plassering av prefabrikerte boligmoduler med innretningens kraner, og løfting av borevæskemodul, generator og transformator med tungløftfartøy.

I henhold til selskapets planer skal arbeidene være avsluttet innen november 2006.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss