Gå til hovedinnhold

Samtykke til ombygging av Oseberg Feltsenter

Petroleumstilsynet har gitt Norsk Hydro Produksjon a.s. samtykke til ombygging av Oseberg Feltsenter i forbindelse med oppgradering av styringssystemet.


Samtykket gjelder for utskiftninger/ombygginger av eksisterende utstyr og systemer samt installasjon av nytt sentralt kontrollrom (SKR) slik at Oseberg Feltsenter kan styres og kontrolleres på en sikker måte fra et nytt SKR på innretningen Oseberg A.

Målsetningen med prosjektet er å opprettholde eller forbedre sikkerhets- og regularitetsnivået på Oseberg Feltsenter (bildet).

Oseberg Feltsenter

Modifikasjonsarbeidene offshore er planlagt startet april 2004. I henhold til planene vil arbeidene være avsluttet i juni 2006.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss